خاتمه امتحانات

عنوانخاتمه امتحانات
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱ تیر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۲۷ (۱۳۰۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعامتحانات, کوشش, گواهینامه های آموزشی, مدرسه باجگیران, مقاله
متن کامل

خبر پایان امتحان ها در مدرسه ی دولتی باجگیران و دریافت گواهینامه ی سال ششم از سوی دانش آموزان برای اولین بار در این مدرسه.affiliate link trace | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival