حکمت، علی اصغر

عنوانحکمت، علی اصغر
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانحکمت, علی اصغر
تاریخ تولد - وفات

۱٢٧١-١٣٥٩

سال آغاز۱۳۵۹
زبان انتشارفارسی
نقششاعر/ مترجم
موضوعسرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, شاعر, علی اصغرحکمت, مترجم
تاریخ نشر

۱٢٧١-١٣٥٩

متن کامل

علی اصغر حکمت در شیراز به دنیا آمد. پدرش میرزا احمد علی خان مستوفی حشمت الممالک معظم الدوله و نیاکان او، همه از دانشمندان برجسته و پزشکان نامدار شیراز بوده‌اند. مادرش نوه‌ی میرزا حسن فسایی،‌ نویسنده‌ی کتاب "فارسنامه ناصری" و جد او سید علی اکبر خان کبیر نویسنده‌ی "شرح صحیفه" است. حکمت در شیراز مقدمات ادبیات و لغت و فلسفه را فرا گرفت. در مدرسه‌های مقصودیه و منصوریه درس خواند و زبان انگلیسی آموخت. او در تهران وارد مدرسه‌ی امریکایی شد و پس از پایان درس خود در این مدرسه، در وزارت معارف به کار پرداخت ...Sneakers Store | adidas