حاج میرزا عبدالحسین وحیدالملک شیبانی کاشانی

عنوانحاج میرزا عبدالحسین وحیدالملک شیبانی کاشانی
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
عنوان فرعینوزدهمین وزیر معارف ایران "
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۱

شماره

دوره۴۲ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۳۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاقبال یغمایی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب شرحی از تولد و زندگی و تحصیل ومرگ نوزدهمین وزیر معارف ایران حاج‌میرزا عبدالحسین وحید‌الملک شیبانی کاشانی می‌باشد دراین شرح از چگونگی تحصیل وبزرگ شدن وی همچنین از پدر و مادر ایشان و از معلمین و مکان هایی که در آنجا تحصیل کرده و همچنین از دوره خدمت و خدماتی که برای آموزش ‌و پرورش کشور کرده است سخن گفته شده است .