جهانگرد گم شده

عنوانجهانگرد گم شده
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٩٩ک
پدیدآورندگانورن, ژول
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-١٩٠٥

پدیدآورندگان همکاربابایی, مسیح
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Les Enfants du capitaine Grant]

ناشرموسسه ادبی امید
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٧ج
اندازه٥/١٩*٥/١٣ س.م
پدیدآورندگان

ژول ورن؛ ترجمه مسیح بابایی

موضوعادبیات ترجمه, داستان سفر, داستان فرانسوی, ژول ورن, کتاب, مسیح بابایی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

۳۵ ریال

متن کامل

شرح حال کاپیتان گرانت معروف به جهانگرد گمشده، کاشف بزرگ جغرافیایی در سده ی نوزدهم و گزارش سفر یک هیئت ۷ نفری که پس از ناپدید شدن کاپیتان گرانت به دنبال او در اطراف و اکناف جهان در جست و جویند.Mysneakers | NIKE