جایزه یمینی شریف

عنوانجایزه یمینی شریف
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۵

شماره

س ۱۴ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۳
موضوعجایزه ها, شورای کتاب کودک, عباس یمینی شریف, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

معرفی کوتاه جایزه ی یمینی شریف و دلایل انتخاب موضوع برای این جایزه در هر سال. اشاره ای کوتاه به وضعیت کتاب های بررسی شده برای برگزیده شدن و بیان موضوع سال ۱۳۵۵ (داستان واقعی) و نکاتی درباره آن.latest Nike release | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp