جانوران نباید لباس بپوشند

عنوانجانوران نباید لباس بپوشند
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٨٣ک
پدیدآورندگانبرت, جودی
پدیدآورندگان همکاربرت, ران, منصوری تهرانی مقدم (ابراهیمی), فرزانه
عنوان دیگر

عنوان اصلى: [Animals Should Definitely Not Wear Clothing ]

ناشرامیركبیر، همگام با كودكان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه[۳۴] ص
اندازه۱۴*۲۱س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی جودی بارت؛ نقاشی از ران بارت؛ برگردان به فارسی از فرزانه ابراهیمى

موضوعادبیات ترجمه, از ران بارت, امیرکبیر،همگام با کودکان و نوجوانان, امیرکبیر،همگام با کودکان ونوجوانان, جودی بارت, جودی برت, ران بارت, غیرداستان, فرزانه ابراهیمى, کتاب, کتاب تصویری
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

۵۰ ریال

عنوان کوتاهقصه‏هاى برگزیده دنیا براى همه كودكان
متن کامل

داستانی درباره ی دشواری هایی که اگر جانوران لباس بپوشند، دچار آن ها مى شوند.Nike Sneakers | NIKE