جانبداری از پرورش و تربیت جدید

عنوانجانبداری از پرورش و تربیت جدید
گونهمقاله
نویسندگانبرژ, آندره, آصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: آصفه آصفی

موضوعآصفه آصفی, آموزش و پرورش, آندره برژ, ماریا مونته سوری, مقاله, مکتب مام
متن کامل

نقد روش تربیتی مونتسوری.