ت‍ص‍دی‍ق‌ن‍ام‍ه‌ دوره‌ دوم‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ان‍اث‌

عنوانت‍ص‍دی‍ق‌ن‍ام‍ه‌ دوره‌ دوم‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ان‍اث‌
گونهسند
شماره دسترسی۵۳۴ت‌
فرستندهمستظرفه, وزارت معار
گیرندهتجارتچی, عفت
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

مرداد۱۳۱۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
وضعیت رنگ

عکس(سیاه وسفید )

موضوعآموزش متوسطه, سند, عفت تجارتچی, گواهی نامه آموزشی, منابع نوشتاری, وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
متن کامل

ت‍ص‍دی‍ق‌ن‍ام‍ه‌‌ی دوره‌ دوم‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ان‍اث‌ عفت تجارتچی دانش آموز "دره المدارس" با سه امضای وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، رئیس کل معارف تعلیمات، و رئیس امتحانات.Sports Shoes | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp