توسعه مدارس در آذربایجان شرقی وغربی

عنوانتوسعه مدارس در آذربایجان شرقی وغربی
گونهسند
شماره دسترسی۶۱۲ت
فرستندهمستظرفه, وزیر معارف
گیرندهرئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۶
تاریخ نشر

[۱۳۱۶]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴ص
موضوعبودجه آموزشی, رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی, رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهی, سند, مدرسه ها, منابع نوشتاری, وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, وزير معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

درخواست تخصیص بودجه از سال ۱۳۱۷برای توسعه مدارس در آذربایجان شرقی و غربی، به همراه گزارشی از فعالیت‌های اداره ی تعلیمات ولایات برای گسترش امکانات آموزشی در استان ها ی آذربایجان شرقی و غربی.Running Sneakers Store | Womens Shoes Footwear & Shoes Online