تنبیهات آموزشگاهی

عنوانتنبیهات آموزشگاهی
گونهمقاله
نویسندگانوثوق, محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۵ ش۴ (شهریور ۱۳۳۰): ۳۴-۴۰؛ ش۱۱و۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲-۶۵
پدیدآورندگان

مترجم محمد وثوق

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد وثوق, مقاله
متن کامل

شرح معنای درست تنبیه واستفاده به جای آن برای کودکان تا از هنجارشکنی‌های آنها جلوگیری شود .Sports Shoes | Asics Onitsuka Tiger