تشکیلات معارف خراسان

عنوانتشکیلات معارف خراسان
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۷ آبان ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۲۳۲ (۱۳۹۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعتجهیزات آموزشی, خراسان, کادر آموزشی, کوشش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی تکمیل و تجهیز اداره ی معارف خراسان، تکمیل وسایل مدرسه های آن و تعیین مدیر و ناظم و معلمان این مدرسه ها.best Running shoes brand | Men’s shoes