ترس کودک از چیست ؟

عنوانترس کودک از چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانلانگ,, نوابی, داود
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۲

شماره

دوره۴۳ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۱۸-۳۲۰
پدیدآورندگان

مترجم داود نوابی

موضوعداود نوابی, لانگ, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع‌به ترس کودک و علت آن و اینکه احساس ترس از کجا به وجود می‌آید توضیح داده و مثال هایی برای ترس کودکان زده است و همچنین احساس ترس درکودک را با احساس ترس دربزرگسال مقایسه کرده وچند نمونه ترس را مثل ترس از تاریکی وترس از سگ را عنوان کرده در آخرنیز مواردی را به عنوان چاره‌جویی ذکر کرده است .Nike Sneakers Store | New Balance 991 Footwear