تدریس کتاب الفبا مخبرالسلطنه

عنوانتدریس کتاب الفبا مخبرالسلطنه
گونهسند
شماره دسترسی ۵۲ت
فرستندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

۱۲مهر ۱۳۰۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعآموزش ابتدائی, الفباآموز, بخشنامه ها, سند, کتاب درسی, منابع نوشتاری, وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

ابلاغ تدریس کتاب "الفبا" مخبرالسلطنه در تمامی مدرسه‌ها و تاکید بر استفاده از بخش روش تدریس معلم این کتاب. اجرای ابلاغیه و استفاده از این کتاب در سطح مدرسه‌های آذربایجان.Best Nike Sneakers | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG