تخم مرغ

عنوانتخم مرغ
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٦١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری از زبان مرغ که می گوید اگر از من خوب مراقبت شود من هر روز یک تخم درشت می کنم. bridgemedia | Trending