تحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷

عنوانتحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمحمدی, سوسن سلطان, میرهادی, توران
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۹
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۳۰ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما توران میرهادی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
موضوعپایان نامه, تحلیل محتوا, تحليل محتوا, تحليل محتوا. کتاب مناسب, توران میرهادی (خمارلو), سوسن سلطان محمدی, کتاب مناسب, کتابشناسی, منابع نوشتاری
متن کامل

فهرستی از کتاب های مناسب گروه سنی کودکان قبل از دبستان منتشر شده در سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ و تحلیل آن‌ها. بررسی میزان تالیف به ترجمه، عوامل رکود در نشر کتاب های مناسب برای رسیدن به هدف اصلی که شناخت نقش و کارآیی و نقاط ضعف کتاب های مناسب کودکان قبل از دبستان در برآورده کردن هدف های کودکان است.