تبریک گنجشک

عنوانتبریک گنجشک
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( رهنمای آینده )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٦٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه ها
متن کامل

شعری در توصیف طبیعت در زمان بهار و شادی گنجشک بخاطر رسیدن بهار.latest Running | Nike Shoes