تاسیس دبستان

عنوانتاسیس دبستان
گونهسند
شماره دسترسی۲۴ت
فرستندهفرزان,
گیرندهمستظرفه, وزیر معارف
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۷
تاریخ نشر

۲۱ شهریور ۱۳۱۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, فرزان (اداره معارف و اوقاف مکران ), مدرسه ها, منابع نوشتاری, وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

تقاضای طایفه اسمعیلیه برای تاسیس دبستان از محل درآمد سالانه آن طایفه درشهر قاینات.Sport media | Nike Air Max 270