تاریخچه ی دانشسرایعالی و هدف تربیت دبیر در ایران

عنوانتاریخچه ی دانشسرایعالی و هدف تربیت دبیر در ایران
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانمجیدی آهی, غلامحسین, صدیق, عیسی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران
سال انتشار۱۳۲۱
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶۰ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما عیسی صدیق

مقطع تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیفلسفه و علوم تربیتی
موضوعپایان نامه, تربیت معلم, دانشسراها, عیسی صدیق, غلامحسین مجیدی آهی, منابع نوشتاری
متن کامل

تاریخچه‌ی ایجاد نخستین دانشسرای عالی در ایران، توسعه و اصلاح مدرسه ها در کشور و لزوم تربیت دبیر و تحول اساسی در دانشسرای عالی و قانون تربیت معلم در کشور