تاثیر کودکستان در زندگی آینده اطفال

عنوانتاثیر کودکستان در زندگی آینده اطفال
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٧١١
نویسندگانعادل, فخر
ناشرآینده ایران
سال تولد۱۳۱۰
تاریخ نشر

١ آبان ١٣١٠

شماره

س ٢ ش ٢٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١
موضوعآموزش پیش دبستان, آینده ایران, ارامنه, عادل، فخر, کودکستان برسابه, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

اشاره به شیوه های آمورش و پرورش در کودکستان ها و ضرورت حضور کودکان در کودکستان از سن ۳- ۷ سالگی برای رشد و پرورش اجتماعی آن ها همراه با خبر افتتاح کودکستان برسابه.Buy Sneakers | NIKE HOMME