تأسیس مدارس

عنوانتأسیس مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۲۰۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعدماوند, رودهن, قلهک, قوچان, کوشش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبر راه اندازی مدرسه در قلهک، رودهن، دماوند و دو مدرسه ی بانوان در قوچان و دماوند.Sport media | Yeezy Boost 350 Trainers