تأثیر تربیتی حرکت آزاد در کودکان

عنوانتأثیر تربیتی حرکت آزاد در کودکان
گونهمقاله
نویسندگانمونتسوری,, یغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۴ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۵۹
پدیدآورندگان

مترجم اقبال یغمائی

موضوعاقبال یغمائی, ماریا مونته سوری, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله آزاد بودن کودکان تاحدی که زیانبخش نباشد را مفید می‌داند و اثرات مثبت آن را مطرح می‌سازد مثل پرورش خصائل انسانی . و گفته می‌شود رفتار کودک خود به خود به کمال نمی‌گراید مگر با تربیت صحیح و برای تأیید مطلب مجازت های ناروایی که در گذشته بر روی کودکان صورت می‌گرفت مثال می‌آورد و اهمیت یک محیط مساعد سازگار و آرام را برای تربیت و پرورش کودک لازم و ضروری می‌شمارد .buy footwear | Air Jordan