بیوگرافی - امیراعلم بیست و سومین وزیر معارف و اوقاف

عنوانبیوگرافی - امیراعلم بیست و سومین وزیر معارف و اوقاف
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۱

شماره

دوره۴۲ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸۵-۲۹۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاقبال یغمایی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب شرحی از زندگی بیست وسومین وزیر معارف و اوقاف، امیراعلم می‌باشد که در آن به توضیح راجع به نحوه تولد و زندگی و تحصیل دوره خدمت و مرگ وی و همچنین پدر و مادر و خانواده وی توضیح داده.