بیائید خوبتر بشویم

عنوانبیائید خوبتر بشویم
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۱۰۵ک
پدیدآورندگانلیف, مونرو
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۵-

پدیدآورندگان همکاررستگاری, پرویز
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Letas Do Better

ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۷۹ص
اندازه۲۰*۲۶س.م
پدیدآورندگان

اثر مونرو لیف؛ ترجمه پرویز رستگاری

موضوعادبیات ترجمه, بی نا, پرویز رستگاری, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, مونرو لیف
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۲۵ریال

متن کامل

اطلاعاتی درباره‌ی تکامل انسان و اینکه انسان توانست با فکر و اندیشه زندگی خود را بهتر بسازد و نیازهایش را برآورده سازد.Best Authentic Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020