بچه چطور به دنیا میاد

عنوانبچه چطور به دنیا میاد
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٠٧ک
پدیدآورندگانآندری, اندرو
پدیدآورندگان همکارشپ, استیون, همپتون, بلیک, گلستان, لیلی
عنوان دیگر

عنوان اصلی: How babies are made

ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه[٨٦] ص
اندازه٥/٢٢*٥/٢١س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی اندرو آندری و استیون شیپ؛ نقاشی از بلیک همپتون؛ ترجمه ی لیلی گلستان

موضوعادبیات ترجمه, استیون شیپ, اندرو آندری, بلیک همپتون, غیرداستان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, کتاب علمی, لیلی گلستان
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، کلاژ (رنگی)

بهاء

با جلد شمیز ٥٠ ریال و با جلد اعلا ٧٥ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٠
متن کامل

توضیح مراحل تولید مثل در گیاهان، جانوران و انسان.