بچه های ما و ما

عنوانبچه های ما و ما
گونهمقاله
نویسندگانبرژوره, لازارین, آصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: آصفه آصفی

موضوعآصفه آصفی, تربیت کودک, خانواده, لازارین برژوره, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

طرح روش های تربیتی صحیح در خانواده در قالب داستان .jordan release date | GOLF NIKE SHOES