بچه های دنیا

عنوانبچه های دنیا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٩ک
پدیدآورندگان همکارسپیده,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه از سپیده

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, سپیده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ریال

متن کامل

مطالبی درباره ی نوع پوشاک، آداب و رسوم و نژاد بچه های برخى کشورها مانند آفریقا، آمریکا، عربستان، و ....Authentic Nike Sneakers | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD