بچه فسقلی

عنوانبچه فسقلی
گونهمقاله
نویسندگانشیرازی, محمد علی
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۱۱ (۱۸۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محمد علی شیرازی

موضوعترقی, محمد علی شیرازی, مقاله
متن کامل

خداوند به پیرمرد و پیرزنی که سال ها بچه دار نمی شدند، فرزندی به اندازه ی شست انگشت می دهد. این بچه با اینکه خیلی کوچک است، به پدر کمک می کند. روزی او از نقشه ی دو دزد آگاه می شود و دزدان را با صدای خود فراری می دهد ولی گربه ای گرسنه، فسقلی را می خورد اما او با استفاده از هوش خود در شکم گربه زنده می ماند. پدرش شکم گربه را پاره می کند و فسقلی را نجات می دهد.