بچه‏ها سلام من آب هستم

عنوانبچه‏ها سلام من آب هستم
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٩٦ک
پدیدآورندگاننعمتی, اکبر
ناشرصدای جوان
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٥/١٩*٢٢س.م.
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی اکبر نعمتی

موضوعادبیات ترجمه, اکبر نعمتی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

٣٠ریال

متن کامل

مطالبى درباره ى آب، شکل، ویژگی ها، کاربردها و محل تامین آن.bridgemedia | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp