بچه‏هاى دنیا

عنوانبچه‏هاى دنیا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٩ک
پدیدآورندگان همکارسپیده,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه از سپیده

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, سپیده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

مطالبی درباره ی زبان، آداب و رسوم، پوشاک، نژاد برخى کشورهای مانند: آفریقا؛ آمریکا؛ عربستان؛ و....latest Running Sneakers | NIKE