به مناسبت هفته ی کتاب در سال بین المللی کتاب

عنوانبه مناسبت هفته ی کتاب در سال بین المللی کتاب
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانحقیقی طلب, داریوش
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

دی ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹-۲۰
موضوعحقیقی طلب، داریوش, سال جهانی کتاب (۱۹۷۲), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه سیار, مقاله
متن کامل

متن سخنرانی داریوش حقیقی طلب، سرپرست امور کتابخانه های روستایی کانون، به مناسبت آغاز هفته ی کتاب در کتابخانه ی مرکزی پارک شهر. حقیقی طلب به مطالبی درباره ی کتابخانه های کانون، به ویژه کتابخانه های سیار و روستایی اشاره کرده و آماری از بهبود وضعیت کتابخانه ها و میزان استفاده ی کودکان از کتابخانه های سیار ارائه می دهد. در پایان به اهداف کانون در زمینه ی چاپ و انتشار کتاب های مناسب و ارزان قیمت و توسعه ی کتابخانه ها و فراهم آوردن امکانات گوناگون اشاره می کند.
نشان سال جهانی کتاب نیز در کنار متن مقاله دیده می شود.Best Nike Sneakers | Air Jordan 4 University Blue Clothing New Era Bulls Hat