بزرگان طب

عنوانبزرگان طب
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۰۵۷ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدی بریجی
تاریخ تولد - وفات

۱۹۱۰-۲۰۰۰

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [The World of Medicine]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه۶۰ص
اندازه۱۷*۲۳س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگز؛ مترجم حسین عطائی آشتیانی

موضوعآسا بریگز, ادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, سرگذشتنامه مستند, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, لیدی بریجیت هوریشیا پلاودن, لیدی پلودن, مولی بریرلی, مولی بریرلى
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۱۰۰ریال

عنوان کوتاهکتابهای مرجع
نوبت چاپچاپ اول ۱۳۵۱
متن کامل

شرح حال دانشمندان و پزشکان معروف، همچون: پیر کورى و مارى کورى، زیگموند فروید و ویلیام هاردى و تاریخچه ی علم پزشکى و رشته‏هاى مختلف آن.jordan release date | JORDAN BRAND