برنامه کلاس کارآموزی تربیت مربی

عنوانبرنامه کلاس کارآموزی تربیت مربی
گونهسند
شماره دسترسی۵۵۶ت‌
فرستندهعقیلی,
گیرندهاشتیاقی, توران
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۷
تاریخ نشر

۳بهمن ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴ص
موضوعآموزش پیش دبستان, برنامه ریزی آموزشی, سند, عقیلی( مدیر کل تعلیمات ابتدایی), کودکستان ها, منابع نوشتاری
متن کامل

آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ کلاس کارآموزی تربیت مربی برای کودکستان ها تنظیم شده به وسیله اداره ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ وزارت آموزش و پرورش به منظور قانون مدار شدن آموزش به مربیان متقاضی کار در کودکستان ها با اصلاحات و حاشیه نویسی های توران اشتیاقی .bridge media | Women's Sneakers