بررسی تطبیقی آثار هانس کریستین اندرسن و صمد بهرنگی

عنوانبررسی تطبیقی آثار هانس کریستین اندرسن و صمد بهرنگی
گونهمقاله
شماره دسترسی١١٥٤٣
نویسندگانمینا, اخباری آزا
ناشرپژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۸۰
تاریخ نشر

زمستان ١٣٨٠

شماره

س ٧ ش ٢٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥٨-٧٧
موضوعاخباری آزاد، مینا, افسانه ها, اندرسن، هانس کریستیان, پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان, صمد بهرنگی, مقاله
متن کامل

بررسی تطبیقی افسانه های هانس کریستین اندرسن و صمد بهرنگی همراه فهرست این افسانه ها.url clone | Nike Shoes