بخشنامه : اداره تعلیمات ولایات

عنوانبخشنامه : اداره تعلیمات ولایات
گونهمقاله
شماره دسترسی۹۰ن ا
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۶
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۱۶

شماره

س ۷ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸۴
موضوعبخشنامه ها, تعلیم و تربیت, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

در پاسخ به درخواست مدیران دبستان های خصوصی برای ایجاد دبیرستان، شرایطی اعلام شده که با رعایت این موارد می توانند تقاضای تأسیس دبیرستان بدهند.Nike sneakers | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE