بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: پیرامون کتاب کودک

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک: پیرامون کتاب کودک
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
عنوان فرعی(به مناسبت روز جهانی کتاب کودک و هفته کتاب) "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۵۵

شماره

س۱ ش۲۸۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعادبیات کودکان, رستاخیز, روز جهانی کتاب کودک, فرخنده، محمود, مقاله
متن کامل

معرفی روز جهانی کتاب کودک، تاریخچه ی به وجود آمدن ادبیات ویژه ی کودکان در جهان و در ایران و در پایان بررسی کوتاه محتوا و شکل در کتاب کودک.latest Nike Sneakers | adidas Yeezy Boost 350