بحث و بررسی: شناخت هنر کودک - تصویر نخستین و تصویر آخرین

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک - تصویر نخستین و تصویر آخرین
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۶۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, زرین کلک، نورالدین, فرخنده، محمود, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

بررسی رابطه ی انسان با واقعیت از راه کلام و تصویر، نخستین تجربه های تصویری، نقاشی کودک و انواع آن در ایران و گفت و گو با نورالدین زرین کلک در زمینه ی نقاشی کودکان و فرق آن با نقاشی بزرگسالان، نقاشی کتاب و گرافیک و نقاشی فیلم.