بحث روز: ابعاد مشارکت والدین در آموزش کودکان

عنوانبحث روز: ابعاد مشارکت والدین در آموزش کودکان
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۸-

ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۵۶۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, لیلی آهی (ایمن‌), مشارکت والدین, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی واژگان آموزش، والدین، مشارکت، ضرورت مشارکت والدین درامر آموزش کودکان از طریق عضو کردن کودکان در مراکزی مانند کتابخانه ها، همکاری در اداره ی قسمت های مختلف مدرسه از جمله ناهارخوری و کتابخانه.short url link | NIKE HOMME