بحثی تحلیلی و روانی درباره کودکان و سینما و تلویزیون

عنوانبحثی تحلیلی و روانی درباره کودکان و سینما و تلویزیون
گونهمقاله
نویسندگانایرانپور, جواد
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۶
موضوعآیندگان, تلویزیون و کودک, جواد ایرانپور, روانشناسی کودک, سینما و کودک, مقاله
متن کامل

بررسی کامل تأثیر فیلم بر کودکان و پی بردن به نیازها و کشش‌ های درونی آنها و انتخاب فیلم‌ ها برای کودکان با اشاره به ضعف پدر و مادرها در این امر .best shoes | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%