با افراد خانواده چگونه رفتار کنیم ؟

عنوانبا افراد خانواده چگونه رفتار کنیم ؟
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم آذر ۱۳۵۴

شماره

دوره۱۲ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴۷-۱۵۰
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم و خانواده, رشد شخصیتی, مسئولیت اجتماعی, مقاله
متن کامل

بررسی خانواده در قالب یک سامانه و سازمان، ضرورت وحدت رویه ی پدر و مادر در شکل‌گیری شخصیت کودک و نوجوان، اشاره به پیامدهای نامطلوب آشفتگی در خانواده و وجود مقایسه و مقابله، ضرورت آگاهی فرزندان از وضع خانواده و مشارکت در انجام مسئولیت‌ها و وظایف مربوط به خانواده.bridgemedia | Nike