باد ، باد ، باد

عنوانباد ، باد ، باد
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود, مکتبی,
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول آبان ماه ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر مکتبی

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, مقاله, مکتبی
متن کامل

شعری در توصیف صدای باد وقتی در جاهای مختلف می وزد.latest Nike Sneakers | Nike Shoes