ای توانای مهربان

عنوانای توانای مهربان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٠٦ک
پدیدآورندگانعباسپور تمیجانی, محمد حسین
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی
مکان انتشار[تهران]
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢٩ص
اندازه٥/١٤*٣/٢١ س.م
پدیدآورندگان

سروده محمدحسین عباسپور تمیجانی

موضوعادبیات تالیف, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, کتاب, محمدحسین عباسپور تمیجانی, منظومه دینی, منظومه ها
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٢٥ ریال

تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

ترجمه ی منظوم سوره‏های تکویر، انقطار، مرسلات و قیامت.Nike Sneakers | Releases Nike Shoes