ایجاد مدارس راهنمایی شبانه روزی برای روستازادگان

عنوانایجاد مدارس راهنمایی شبانه روزی برای روستازادگان
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

یکشنبه ۲ آبان ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآموزش روستاییان, دانشسراها, رستاخیز, مدرسه های شبانه روزی, مقاله
متن کامل

گزارش مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی درباره ی ساخت مدرسه در روستاهایی که مدرسه ندارند، گشایش دانشسرای مقدماتی، خریداری وسایل آموزشگاه به نسبت شمار دانش آموزان و افزایش سالانه ۴۶ هزار نفر به جمعیت دانش آموزان استان.Adidas shoes | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp