اگر جانوران صورتهای رنگی داشتند

عنواناگر جانوران صورتهای رنگی داشتند
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۱۰۱ک
پدیدآورندگاننجومی, نیکزاد
پدیدآورندگان همکارحقیقت, ناهید
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه(۲۴)ص
اندازه۲۴.۵*۲۴.۵س.م
پدیدآورندگان

نیکزاد نجومی و ناهید حقیقت

موضوعادبیات تالیف, غیرداستان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, کتاب تصویری, ناهید حقیقت, نیکزاد نجومی
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۲۵ریال شمیز، ۵۰ریال اعلا

عنوان کوتاهمجموعه تماشا
نوبت چاپچاپ اول ۱۳۵۴
متن کامل

تصویرهاى رنگى از لاک پشت، گراز، خرس، گاو، بز و ... که بدن هاى سیاه و سفید و صورت هاى رنگى دارند.Sportswear free shipping | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News