اگر بدانى

عنواناگر بدانى
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٩٠ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرگلشائى
مکان انتشارتهران‌
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١١] ص
اندازه٥/٢١*١٩ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشى قدسى قاضى نور

موضوعادبیات تالیف, ادبیت تالیف, غیرداستان, قدسى قاضى نور, کتاب, کتاب علمی, گلشایی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

٢٥ ريال

متن کامل

تو دانا، نیرمند و با ارزش هستى، اگر درباره ى پاها، دست‌ها، گوش‌ها، لب‌ها، بینى، چشم‌ها و مغزت بدانى و بتوانى آن‌ها را به درستى به کارگیرى.Running Sneakers | Nike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers