اولین کودکستان در ایران

عنواناولین کودکستان در ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی٢٤٤٤
نویسندگانمارتین, کارمن
ناشرهور
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

فروردین ١٣٥٢

شماره

س ٢ ش ٢٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥٨-٦١
موضوعارامنه, کودکستان ارامنه جلفا, کودکستان غیردولتی, کودکستان کانانیان, كودكستان ها, مارتین، کارمن
متن کامل

تاریخچه ی مختصری از نخستین کودکستان ایرانی در سال ۱۸۹۲ در مدرسه ی ارامنه ی جلفا و کودکستان کانانیان که وارواره کانانیان در جلفای اصفهان راه اندازی کرد و دیگر فعالیت های فرهنگی در آن شهر.Adidas shoes | Air Jordan 1 Low White/Black-Midnight Navy For Sale – Fitforhealth