اولین کتابخانه کودک سیار شهری در شهرستانها

عنواناولین کتابخانه کودک سیار شهری در شهرستانها
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

مرداد ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعزاهدان, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه سیار, كتابخانه كودكان, مقاله
متن کامل

آغاز به کار اولین کتابخانه سیار شهری در شهر زاهدان با شروع تعطیلات تابستان.Running sports | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival