انقلاب صنعتی

عنوانانقلاب صنعتی
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٥٧ک
پدیدآورندگانناکس, دایانا
پدیدآورندگان همکارطرفه, معصومه
ناشرمازیار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۹
تعداد صفحه٣١ص
اندازه١٧*٥/٢٣س.م
پدیدآورندگان

دایانا ناکس؛ ترجمه معصومه طرفه

موضوعادبیات ترجمه, دایانا ناکس, کتاب, مازیار, معصومه طرفه
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

عنوان کوتاهمجموعه تاریخ برای نوجوانان؛ ١٩
متن کامل

تاریخ صنعت در دنیا، انقلاب صنعتی، انقلاب در حمل و نقل، برق و اختراعات وابسته، انرژی هسته ای، و...