انتقاد کتاب : قصه های استاد

عنوانانتقاد کتاب : قصه های استاد
گونهمقاله
شماره دسترسی١١٦ن ا
نویسندگانجمالزاده, محمد علی
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٠-١٣٧٦

ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

خرداد-تیر ١٣٥٧

شماره

س ٢١ ش ٣-٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٢٤-٣٢٨
موضوعتوس (ناشر), راهنمای کتاب, قاسمی، ابوالفضل, قصه های استاد (کتاب), محمد علی جمال زاده‌, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب «قصه های استاد» از جمال الدین اسدآبادی،‌ به اهتمام ابوالفضل قاسمی که در سال ۱۳۵۳ از سوی انتشارات توس در تهران منتشر شده است.