انتشار کتاب های درسی ورزشی

عنوانانتشار کتاب های درسی ورزشی
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰
موضوعآموزش ابتدایی, آیندگان, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

اعلام وزیر آموزش پرورش درباره انتشار کتاب های درسی ورزش با همکاری انجمن دبیران تربیت بدنی و سازمان کتاب ‌های درسی در سال جاری تا مورد استفاده دبستان ها قرار بگیرند.Authentic Nike Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020