الفباء جدید معارف

عنوانالفباء جدید معارف
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

دوشنبه ١ مهر ١٣٠٨

شماره

س ۷ ش ۱۹۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعکتاب درسی, کوشش, مقاله
متن کامل

مطلبی درباره ایجاد دارالتالیف از طرف وزارت معارف برای از بین بردن ایرادهای کتاب های درسی و چاپ کتاب الفبا و بیان نقش این وزارتخانه در نظارت و تولید کتاب‌های درسی.affiliate tracking url | Women's Nike Superrep